Thẻ: social marketing

Hướng Dẫn Xây Dựng Chương Trình Marketing Hiệu Quả

Marketing thì không có đúng hoặc sai, chỉ có hiệu quả hay không hiệu quả. Để Xây dựng được một chương trình marketing hiệu quả cần rất nhiều yếu tố. Ngoài lý thuyết hàn lâm,…

Social marketing là gì? Các hình thức social marketing thường gặp

For the incapable bliss of present souls like mine. I am so happy, my dear friend, so absorbed in the exquisite sense of mere tranquil existence, that I neglect my talents. I should be incapable…
viVietnamese